Koll på din skatt

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Ge­nom Skat­te­kol­len kan du snabbt och en­kelt se hur skat­ten från just din lön för­de­las över sta­dens många verk­sam­he­ter. Ut­räk­ning­en är ba­se­rad på sta­dens bud­get för 2016. Läs mer på stock­holm. se/ skat­te­kol­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.