Som­mar­job­ba i sta­den

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Om du är mel­lan 16 och 19 år och folk­bok­förd i Stock­holms stad, kan du an­sö­ka om som­mar­jobb hos oss mel­lan 19 feb­ru­a­ri och 11 mars: stock­holm.se/som­mar­jobb Du kan ock­så lä­sa mer på fa­ce­book.com/ som­mar­job­bi­stock­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.