MER Akal­la Run

Vi i Kista - - SPORT -

PÅ ons­da­gar och tors­da­gar körs ung­doms­trä­ning. PÅ sön­da­gar körs Löp­ar­bus­sen – en spring­tur runt om i Jär­va för al­la åld­rar. Inga för­kun­ska­per krävs. Kla­rar du av att springa tre kilo­me­ter kom­mer du or­ka föl­ja med.

MÅR­TEN West­berg och Bi­lal Ca­di­mi är trä­na­re. ATT del­ta kos­tar ingen­ting.

FO­KUS­OM­RÅ­DEN är: Tek­nik, snabb­het, spänst och sy­re­upp­tag­ning. MÅ­LET är att del­ta­gar­na ska äls­ka löp­ning. Se­dan kom­mer allt an­nat på kö­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.