SÅ FIX­AR DU IN­NAN FO­TO­GRA­FE­RING EL­LER VIS­NING

Vi i Kista - - BOSTAD -

Många får hjälp med att fixa till in­nan fo­to­gra­fe­ring el­ler vis­ning, an­ting­en av en anlitad fir­ma el­ler från mäk­la­ren, men det finns tips för dig som vill snyg­ga till själv. Här är någ­ra snab­ba tips.

Hyr ett för­råd el­ler ställ över­skot­tet hos en vän så att bo­sta­den ser luf­ti­ga­re ut.

kan du hy­ra istäl­let för att kö­pa, det är av­drags­gillt vid en för­sälj­ning.

Har du för myc­ket möb­ler?

Be­hö­ver du nya möb­ler

och in­te döl­jas av tunga, mör­ka gar­di­ner el­ler en mängd väx­ter.

Fi­na föns­ter ska vi­sas upp

med bas­fär­ger som vit, bei­ge och brun el­ler vit, svart och grå.

Håll färgskalan en­het­lig

och den hem­trev­li­ga käns­lan ska­pas med tex­tili­er och le­van­de ljus.

Väx­ter är vik­tigt,

Kö­ket mås­te ski­na.

met är li­ka vik­tigt.

Och bad­rum-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.