Vem skul­le du ge en mil­jon kro­nor?

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Åke Ek­ström, 77 år, pen­sio­när – Jag skul­le split­ta peng­ar­na med mi­na tre barn. Al­la har köpt hus. En av dem i Nya Zeeland och hon ska gif­ta sig. Då ha­de jag haft råd att åka dit.

Monica Fagerström, 63 år, verk­sam­hets­chef – Det står mel­lan Räd­da Bar­nen och UNHCR. Barn har in­te bett om att bli föd­da, vi mås­te hjäl­pa dem som har det svårt. Bar­nen är vår fram­tid.

Ma­ri Mikko­la, 45 år, lo­gistics spe­ci­a­list – Jag skul­le in­ve­ste­ra i bar­nens fri­tids­sys­sel­sätt­ning i Väs­by. Jag har läst om ned­skär­ning­ar­na på fri­tids­går­dar­na och att ska­de­gö­rel­sen har ökat i kom­mu­nen.

Ih­san Ah­mad, 31 år, egen fö­re­ta­ga­re – Först skul­le jag be­ta­la av mi­na eg­na lån. Res­ten skul­le jag skic­ka till fat­ti­ga män­ni­skor i Af­gha­nis­tan. Där finns män­ni­skor som var­ken har mat el­ler klä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.