3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

FILM­VIS­NING

Dans­du­on Mart­ha Nabwi­re och Ni­ki Tsap­pos slog ige­nom 2010 när de blev världs­mäs­ta­re i stre­et­dan­ce i Pa­ris. Nu har de­ras histo­ria bli­vit en film. Fö­re film­vis­ning­en er­bjuds dess­utom en workshop i stre­et­dan­ce.

När: 27 feb­ru­a­ri, film kl 15 och workshop kl 13.30.

Var: Rin­ke­by Fol­kets Hus

VER­NIS­SAGE

På temat fri­het har 24 ele­ver i Rin­ke­by­sko­lans års­kurs nio ska- pat nya konst­verk som vi­sas på Lil­je­val­chs. När: Fre­dag 26 feb­ru­a­ri kl 16–18. Var: Lil­je­val­chs, Djur­gårdsv. 60.

KON­SERT

Mu­sik i Kis­ta Ser­vice­hus med Sät­ra Bäl­gar­na. Re­per­to­a­ren är bred och om­fat­tar bland an­nat ever­gre­ens, jazz och gam­malt. När: 26 feb­ru­a­ri kl 14.00. Var: Fo­a­jén i Kis­ta Ser­vice­hus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.