Fas­tig­hets­bo­la­gens svar

Vi i Kista - - NYHETER -

1. An­ser ni att ni är ett so­ci­alt an­svars­ta­gan­de fö­re­tag? 2. Var­för/var­för in­te? 3. Kan ni ge ett ex­em­pel på någon­ting so­ci­alt an­svars­ta­gan­de som ni har gjort i Jär­va? 4. Hur märks det­ta ställ­nings­ta­gan­de på fö­re­ta­gets vinst?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.