MER Car­ru­ur­te­en­na

Vi i Kista - - FAMILJ -

TID­NING­EN kom­mer ut fy­ra gång­er per år. En pre­nu­me­ra­tion kan be­stäl­las från re­dak­tio­nen och kos­tar 450 kro­nor.

CHEFRE­DAK­TÖR och an­sva­rig ut­gi­va­re är Mu­sa Is­se, som tll var­dags job­bar som mo­dersmåls­lä­ra­re, bland an­nat i Rin­ke­by.

TID­NING­EN ges ut av den ide­el­la för­e­ning­en So­ma­li Nordic Cul­tu­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.