Nyfiken på kol­lo?

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Har du barn i års­kurs 1 till 9 och vill få en för­smak av som­ma­ren? Den 27 feb­ru­a­ri kloc­kan 11–17 sam­las kol­lo­le­da­re och per­so­nal från sta­dens oli­ka för­valt­ning­ar på Kul­tur­hu­set för att sva­ra på frå­gor om som­mar­kol­lo. På plats kan du även gö­ra en an­sö­kan. Läs mer på stock­holm. se/kol­lo där du även kan lad­da ned kol­lo­ka­ta­lo­gen samt an­sö­ka på 13 oli­ka språk. Mer in fa­ce­book.com/ som­mar­lovoch­kol­lo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.