1 800

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Så många fler för­sko­le­barn vän­tas i sta­den un­der åren 2016–2018. Du vet väl att du kan jäm­fö­ra för­sko­lor, sko­lor, äldre­omsorg, id­rotts­hal­lar, bib­li­o­tek, mil­jösta­tio­ner och en mängd and­ra av sta­dens tjäns­ter på stock­holm.se/ jam­for

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.