För­lust för Kis­ta BMK

Vi i Kista - - SPORT -

BADMINTON. Kis­ta BMK ställ­des i vec­kan mot Team Väst, i mel­lan­se­ri­en A i Svens­ka Bad­min­ton­li­gan. Ena dam­spe­la­ren Ce­ci­lia Bjunér fanns in­te med i trup­pen.

För ovan­lig­he­tens skull slu­ta­de mat­chen i för­lust för Kis­ta. Mar­gi­na­ler­na var den här gång­en in­te med de re­ge­ran­de SM-mäs­tar­na Kis­ta. La­get vann i mixeddubbeln, dam­sing­eln och ena herr­dub­beln.

Dessvär­re räck­te in­te det och mat­chen slu­ta­de i för­lust med snör­p­li­ga 3-4. Det­ta var la­gets and­ra för­lust för sä­song­en.

Trots för­lus­ten lig­ger Kis­ta på en fort­satt andra­plats. I näs­ta, och av­slu­tan­de om­gång, mö­ter man för­ra årets fi­nal­mot­stån­da­re Fy­ris­fjä­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.