Play-off är allt när­ma­re

Vi i Kista - - SPORT -

ISHOCKEY. Her­rar­na i Kis­ta Hockey tog i hel­gen – åter­i­gen – en vik­tig se­ger i fort­sätt­nings­se­ri­en A, Di­vi­sion 4.

På lör­da­gen möt­te la­get Sund­by­bergs IK bor­ta på Sund­by­bergs IP. För fort­satt chans till en play-off plats och slut­spel kräv­des vinst.

Pre­cis så blev det. Re­dan ef­ter förs­ta pe­ri­o­den stod re­sul­ta­tet 1-3 till Kis­ta.

De två kom­man­de pe­ri­o­der­na slu­ta­de mål­lö­sa och re­sul­ta­tet stod sig mat­chen ut. Kis­ta vann och tog tre vik­ti­ga po­äng. För må­len stod Olof El Sha­rif (2st) och Lud­vig Renlund (1st). Nu åter­står en­dast två mat­cher in­nan en even­tu­ell play-off. I näs­ta mö­te, den 20 feb­ru­a­ri, mö­ter man Duv­bo IK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.