MER Fem upp­gif­ter om Hus­by som in­te kan be­läg­gas

Vi i Kista - - NYHETER -

Po­lis­che­fen Niclas An­ders­son har fått sva­ra på på­stå­en­den i po­li­sens hem­li­ga rap­port om Hus­by som Af­ton­bla­det pub­li­ce­rat. På­stå­en­de: Be­nä­gen­het att pra­ta med po­lis: Låg el­ler obe­fint­lig

NICLAS AN­DERS­SON: ”In­te obe­fint­lig. Men det är många som är oro­li­ga för att pra­ta med po­li­sen.”

PÅ­STÅ­EN­DE: Få vå­gar be­sö­ka Hus­by cent­rum ef­ter kloc­kan 17 då de kri­mi­nel­la tar över och nar­ko­tika­för­sälj­ning­en bör­jar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.