Hus­by de­lat om oro i cent­rum

Vi i Kista - - NYHETER -

Det är up­pen­bart att en del män­ni­skor som bor och job­bar i Hus­by kän­ner en räds­la och und­vi­ker cent­rum på kväl­len.

En li­ka van­lig åsikt är dock att pro­ble­men är över­driv­na.

Det fram­gick när vi frå­ga­de folk på stan.

av fjor­ton till­frå­ga­de per­so­ner sä­ger att de är räd­da och und­vi­ker Hus­by cent­rum på kväl­len. De som in­te bor här ut­an ba­ra job­bar i om­rå­det är mer räd­da än and­ra.

Knappt hälf­ten

oros­mo­men­tet är ung­do­mar som häng­er på tor­get, dro­ger och bråk.

– Jag slu­tar kloc­kan 17 och då åker jag här ifrån. Jag vill in­te va­ra här på kväl­len, sä­ger en ung kvin­na.

Det finns dock även per­so­ner som bor i Hus­by som und­vi­ker cent­rum på kväl­len på grund av oro.

– Ja, jag är oro­lig ibland och und­vi­ker cent­rum på kväl­len, sä­ger Bi­news Gü­ler.

Det sto­ra

si­dan sä­ger ma­jo­ri­te­ten att de in­te är räd­da el­ler und­vi­ker cent­rum på kväl­len.

– Jag har bott här i 20 år och jag har ald­rig va­rit oro­lig. Jag har ald­rig upp­levt någ­ra be­kym­mer. Visst hän­der det sa­ker i Hus­by, men det gör det öve­rallt, sä­ger Zeinab.

Fle­ra per­so­ner som in­te per­son­li­gen drar sig för att be­sö­ka cent­rum på kväl­lar­na an­ser dock att det är ett pro­blem att det häng­er så myc­ket unga per­so­ner på tor­gen.

– Kom­mu­nen mås­te se till så att ung­do­mar­na har någon­ting att gö­ra, sä­ger Par­va­neh Ra­fie, som bor och dri­ver en hår­sa­long i Hus­by.

Ryk­tet som Hus­by har tyc­ker hon med fle­ra sam­ti­digt är över­dri­ven.

– Jag blir led­sen när folk sä­ger att det är då­ligt här.

Å and­ra

Jag har bott här i 20 år och jag har ald­rig va­rit

oro­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.