Filmfes­ti­val

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Sport­lov och dags för filmfes­ti­val igen till­sam­mans med Café Re­spekt och ABF Stock­holm. Den här gång­en vi­sar vi fil­mer som ba­se­rar sig på verk­li­ga hän­del­ser! Kloc­kan 11.00 – Anas­ta­sia. Barn­tillå­ten med svenskt tal. Kloc­kan 14.00 – Per­se­po­lis. Från 7 år, franskt tal med svensk text. Kloc­kan 16.00 Ti­na Tur­ner What’s lo­ve got to do with it. Från 7 år, eng­elskt tal, svensk text. Kloc­kan 18.30 Ali. Vi­sas på Rin­ke­by bib­li­o­tek, Café Re­spekt, från 15 år, eng­elskt tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.