Lju­dar­kiv för munt­ligt be­rät­tan­de

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Bli en del av bib­li­o­te­ket! I feb­ru­a­ri lan­se­rar vi en ny tjänst som er­bju­der möj­lig­he­ten för al­la be­sö­ka­re i Kis­ta bib­li­o­tek att be­rät­ta sin histo­ria. För att bo­ka in­spel­nings­tid, skic­ka ett mail el­ler be­sök oss på tis­da­gar mel­lan kl 17.00–18.00. Fran­ci­sca Bec­kert Fran­ci­sca. bec­kert@stock­holm.se. Kristoffer San­ne­stam kristoffer.san­ne­stam@stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.