Spök­likt Ipad­spel och be­rät­tel­ser

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Sport­lovs­ry­sa­re för al­la mel­lan 8–12 år. Se­ri­en om Krabb­sjögrund av Mats Wän­blad och Le­na Oll­mark. Lyss­na på be­rät­tel­ser­na från Krabb­sjögrund. Ipad­spe­let har Johanna Kol­jo­nen ska­pat. Lös myste­ri­er med hjälp av spe­let och boken. Väl­kom­men på vår spelworks­hop och. Fi­ka till al­la barn! Tid: 15.00–17.00. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.