Po­e­si­fa­brik

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tid­skrif­ten 10-tal hål­ler i en fan­tas­tiskt fan­ta­si­full och kre­a­tiv workshop. För barn och ung­do­mar från 7 år på Kis­ta bib­li­o­tek. Till­sam­mans med för­fat­ta­re och po­e­ter får du dis­ku­te­ra och skri­va dik­ter. Poesifabriken av­slu­tas med att al­la dik­ter lyf­ter mot him­len i he­li­um­bal­long­er! Drop-in! Tid: 15.00–17.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.