Bok­fi­ka

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Väl­kom­men till bok­fi­ka på temat ”Ba­sed on a true sto­ry”! Visst blir det li­te ex­tra spän­nan­de att lä­sa böc­ker när man vet att de hand­lar om verk­li­ga män­ni­skor, hän­del­ser och livs­ö­den? Ta med dig ett eget bok­tips och kom och fi­ka med oss! Kl 13–15. Ing­en för­an­mä­lan. Väl­kom­men! Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.