Poesifabriken

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kom och skriv po­e­si till­sam­mans med Poesifabriken på Rin­ke­by bib­li­o­tek. För dig som är 7–13 år. Vi dis­ku­te­rar till­sam­mans vad po­e­si är och kan va­ra. Vi sam­ta­lar om dik­ter­na och hur po­e­sin är ett fritt sätt att ut­tryc­ka sig på. Kl 13.00–15.00. Ing­en för­an­mä­lan. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.