Teck­nings­klub­ben

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kom och teck­na på bibb­lan! Kom och lär dig gö­ra kol­lage till­sam­mans med teck­nings­klub­ben! Ing­en för­an­mä­lan. Al­la åld­rar är väl­kom­na! Tid: 13.00–15.00. Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.