Atel­jé­klub­ben

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Väl­kom­na till vår my­si­ga bib­li­o­tek­sa­tel­jé på sport­lovspys­sel! Al­la barn mel­lan 9-12 år kom och ska­pa med oss! Tid: 15.00–16.30. Plats Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.