UT­STÄLL­NING­AR

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ver­nis­sage

Gra­fis­ka verk och må­le­ri av Mi­kael Kihl­man. Ut­ställ­ning­en på­går tom 20 mars. Hus­by Konst­hall är öp­pen tis–sön 12.00–16.00.

Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.