3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

OM BOKEN SVART KVIN­NA

I boken sam­lar Fan­na be­rät­tel­ser och vitt­nes­mål från unga svar­ta kvin­nors om hur ra­sis­men i Sve­ri­ge drab­bat dem. Fan­na de­lar med sig av si­na klok­ska­per! Fi­ka från 17.30. 100 % ba­lash, gra­tis. Tid: 4 mars kloc­kan 17.30.

Plats: Café Re­spekt i Rin­ke­by.

POESIFABRIKEN

Skriv po­e­si till­sam­mans med Poesifabriken. För dig som är 7–13 år. Sam­tal om dik­ter och hur po­e­sin är ett fritt sätt att ut­tryc­ka sig på. Tid: 3 mars kl 13.00–15.00.

Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

PYS­SEL­VERK­STAD

På sport­lo­vet bju­der vi in till pys­sel­verk­stad med pär­lor! Ål­der: från 6 år. Ing­en för­an­mä­lan. Väl­kom­na till bibb­lan! Tid: 3 mars kl 13.00–15.00.

Plats: Hus­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.