Poj­kar påkör­da vid lek­plats

Vi i Kista - - NYHETER -

En tax­i­fö­ra­re kör­de in­ne i ett bo­stads­om­rå­de i Akal­la ef­tersom färd­tjänst­kun­den bad ho­nom om det. Men bil­tra­fik var för­bju­den på gång­vä­gen in­till en lek­plats.

Två poj­kar som åk­te spark­cy­kel blev påkör­da när fö­ra­ren skul­le bac­ka ut.

Poj­kar­na för­des till sjuk­hus, den ena med ett bru­tet ben ef­ter att ha ham­nat un­der bi­len, den and­ra med sårska­dor på ar­men.

Fö­ra­ren läm­na­de ald­rig si­na per­son­upp­gif­ter vid olycks­plat­sen. Bi­len kun­de dock hit­tas av po­li­sen sam­ma dag.

Man­nen ne­kar men har nu dömts av Sol­na tings­rätt för smit­ning och för att ha vål­lat poj­kens ska­dor, ef­ter hän­del­sen i som­ras. Han ska be­ta­la dags­bö­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.