Vill ut­ö­ka

Vi i Kista - - NYHETER -

Fi­nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) vill att om­rå­det Kym­linge i Sund­by­berg ska till­hö­ra Stock­holm. ”Att in­te gö­ra nå­got med Kym­linge är re­surs­slö­se­ri. Ser gär­na att Stock­holm kan ta över mar­ken och bör­ja byg­ga”, skri­ver Wann­gård på Twit­ter. Mi­kael T Eriks­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sund­by­berg, an­ser att det är trams.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.