Sport­lovste­a­ter Ra­pun­zel

Vi i Kista - - NYHETER -

En mu­si­ka­lisk och spän­nan­de sa­ga fylld med sång, dans, hu­mor och hår! Fritt ef­ter brö­der­na Grimms sa­ga. En fö­re­ställ­ning om att in­te pas­sa in och sö­ka sig bort för att hit­ta and­ra fö­re­bil­der. Om vår mis­s­tänk­sam­het mot de som är an­norlun­da. Från 8 år. Tid: tors­dag 3/3 kl. 10.00 och 13.00 Plats: Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7

Bo­ka plats: på Hus­by bib­li­o­tek 08-508 30 505

FOTO: JOSÉ FIGUEROA

Te­a­ter Bar­ba­ra kom­mer till Hus­by på sport­lo­vet och spe­lar för barn mel­lan 8-12 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.