För ung­do­mar 12–21 år be­hov av ex­tra stöd

Vi i Kista - - NYHETER -

Fäkt­ning med Sop­hie från Svens­ka Lands­la­get (Där ing­en gör sig il­la) För dig med be­hov av ex­tra stöd från 12 år. Du får lå­na spe­ci­el­la skydds­klä­der. Ta gär­na med in­ne­gympas­kor. Tid: Ons­dag 2 mars kl. 14.00–15.00 Plats: Ung­do­mens Hus i Rin­ke­by

Kon­takt: Cat­hy 08-508 01 070

Electric - stads­de­lens ung­doms­gård för ung­do­mar med funk­tions­ned­sätt­ning över 12 år. På Electric kan du kö­pa enkla­re mat ex. pi­rog, piz­za & to­ast. Plats: Akal­la by, Akal­lasti­gen 14

Kon­takt: 08-752 08 49, 076-825 15 89, Electricung.ung­doms­gård På sport­lo­vet har Electric öp­pet: tis­dag kl. 17.00–20.30, tors­dag kl. 17.00–20.30, fre­dag kl. 18.00–21.30 och lör­dag kl. 13.00-18.00

Tips! En hem­si­da med ak­ti­vi­te­ter att gö­ra på fri­ti­den: www.fri­tidsna­tet.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.