An­mäl dig till 164 fes­ti­va­len

Vi i Kista - - NYHETER -

Vårens häf­ti­gas­te fest - för unga av unga på KFUM Kis­ta ung­doms­gård. Val­borgs­mäs­so­af­ton lör­dag 30 april. Dans, mu­sik, te­a­ter och oli­ka pro­va på ak­ti­vi­te­ter. Är du in­tres­se­rad av att upp­trä­da el­ler hjäl­pa till med själ­va ar­range­mang­et? Pra­ta med le­dar­na på din när­mas­te ung­doms­gård – al­la är med och job­bar med fes­ti­va­len!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.