Sport­lov­skul på Ver­dan­di

Vi i Kista - - NYHETER -

OBS! Vid bad mås­te du va­ra sim­kun­nig och minst 10 år. An­nars mås­te nå­gon av di­na för­äld­rar el­ler an­nan an­sva­rig - 16.00, sam­ling kl. 9.30 i lo­ka­len, kvälls­ak­ti­vi­te­ter: 17.00 - 20.00

Plats: Stor­by­plan 31 Kon­takt: 08-795 42 73 el­ler 073-930 74 17 Pris: 10-20 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.