HÖR AV DIG!

Vi i Kista - - INSÄNDARE -

Skic­ka di­na syn­punk­ter el­ler bild­bi­drag till re­dak­tion@ vi­i­kis­ta.se, re­dak­tion@vi­i­rin­ke­by.se el­ler re­dak­tion@vi­i­tens­ta.se el­ler Nor­rort i Sthlm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upp­lands Väs­by. Om du an­vän­der sig­na­tur mås­te du upp­ge ditt rik­ti­ga namn för re­dak­tio­nen.

In­sän­da­re får va­ra 1 000 tec­ken. Re­dak­tio­nen för­be­hål­ler sig rät­ten att kor­ta in­sänt ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.