Na­tur­lig ic­ketrend

Vi i Kista - - BOSTAD -

Se­nas­te årens ”ic­ke­fär­ger” syns även 2016. Här har ku­lö­rer­na näs­tan helt läm­nat rum­met, till för­del för det vi­ta, gråa och svär­ta­de. Dock hit­tas sva­ga to­ner av li­la, blått och grönt, som ska­par oli­ka skift­ning­ar i ma­te­ri­al och ljus. Ar­be­ta gär­na med möns­ter och oli­ka struk­tu­rer för att hit­ta rätt ut­tryck, en ta­pet med möns­ter av skog, en stor havs­tav­la el­ler väg­gar med sto­ra pen­sel­drag gör rum­met mer le­van­de. Hel­he­ten ska­par en ren och lugn at­mo­sfär där li­vet får tid för åter­hämt­ning och kraft att sam­la ny ener­gi.

Led­ord: In­spi­ra­tion från na­tu­ren, trä, hav, skog, lju­sa ny­an­ser, ru­sti­ka ma­te­ri­al.

FOTO: IN­DIS­KA

Trämöb­ler pas­sar bra till det enk­la.

FOTO: SANDBERG

Näs­tan helt ut­an färg är årets na­tur­li­ga pa­stelltrend.

FOTO: NORRMANN CO­PEN­HA­GEN

De­tal­jer i svart sät­ter sti­len.

FOTO: SANDBERG

Sko­gen lig­ger dim­mig i den här ta­pe­ten.

FOTO: H&M

Vack­ra ljus och go­da dof­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.