Från pu­der­snö till pudrig pa­stell

Vi i Kista - - BOSTAD -

Or­det pa­stell, som från bör­jan kom­mer från frans­kan och be­skri­ver en kalk­kri­ta, är i sin ori­ginal­form en matt histo­ria. Kal­ken i kri­tan gjor­de fär­gen ljus och matt, och gjor­de mål­nings­tek­ni­ken väl­digt upp­skat­tad med sin däm­pa­de vack­ra lys­ter. I vårens tren­der syns många glas­si­ga, mat­ta och lac­ka­de ytor. To­ner­na lig­ger nä­ra varand­ra, och de­tal­jer­na glim­mar i guld och brons.

Led­ord: Mat­ta ytor, glas­sigt, guld­i­ga de­tal­jer, ton-i-ton, vi­ta bak­grun­der.

FOTO: LA­GER­HAUS FOTO: H&M

Glas­sigt och matt på pa­stell­fron­ten. Var in­te rädd för att mixa mel­lan blankt och matt.

FOTO: LA­GER­HAUS

För­va­ra snyggt.

AUS ERH LAG O: FOT

char mat vitt och gult Ljus bra.

FOTO: H&M

De­tal­jer i guld och mäs­sing pas­sar fint till det

mat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.