Piggt och pop­pigt

Vi i Kista - - BOSTAD -

I den här, li­te mind­re, tren­den bry­ter pa­stel­ler­na av och blir pig­ga­re och star­ka­re. De li­te mer ne­utra­la to­ner­na i blått och grått häng­er kvar, men har fått läm­na plats åt kla­ra­re och mer ku­lör­ta to­ner. De ro­sa to­ner­na spåd­des re­dan för­ra året bli de tren­di­gas­te, och de job­bar sig fort­fa­ran­de upp­åt in till kon­su­men­ter­nas hjär­tan. De gu­la to­ner­na blir star­ka­re, och de blåa bör­jar dra mer och mer åt cy­an­hål­let. Här syns även ro­li­ga möns­ter mot hel­fär­ga­de bak­grun­der, som frukt, blom­mor och fåg­lar. Led­ord: Pop­pi­ga fär­ger, cy­an, ma­gen­ta, ro­li­ga möns­ter, hel­fär­ga­de bak­grun­der, lekfullt.

FO TO : LA GE RH AU S

Br yt av me d ko rn blå

tt.

FOTO: H&M

Gå ba­na­nas!

F O T : H & M

M ö n st ra t ä r h e lr ä tt .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.