MER Tens­ta Träff

Vi i Kista - - NYHETER - KÄL­LA: STOCK­HOLMS STAD

SAM­LINGS­LO­KA­LEN är en fri­ståen­de bygg­nad i di­rekt an­slut­ning till Tens­ta gym­na­si­um.

I BYGG­NA­DEN som för­val­tas av SI­SAB finns även Tens­ta bib­li­o­tek, fri­tids­går­den Tens­ta com­mu­ni­ty cen­ter (TCC), ett fri­ståen­de café som drivs av en privat ent­re­pre­nör samt en mind­re lo­kal i hu­set som hyrs av stads­dels­för­valt­ning­en Spång­aTens­ta.

I TENS­TA TRÄFF finns även Tens­ta gym­na­si­ums elev- och lärar­mat­sal. Gym­na­si­et hyr sam­lings­lo­ka­len un­der skol­tid var­da­gar och den fun­ge­rar då som au­la och skriv­nings­sal.

TENS­TA Träff har en stor scen med en publik­ka­pa­ci­tet på 400 per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.