Jak­ten på hip­hop-ta­lang­er

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Hip­hop-eli­ten le­tar nya ta­lang­er i suc­cé­se­ri­en näs­ta ni­vå. I år har ar­tis­ter­na Ellip­hant, Sa­bi­na Ddum­ba, Les­lie Tay och Lin­da Pi­ra gått sam­man för att hit­ta och coacha nya hip­hop-ta­lang­er i fjär­de sä­song­en av mu­sik­pro­jek­tet Näs­ta Ni­vå. Coacher­na kom­mer att väl­ja ut varsin ta­lang som får föl­ja med till New York. An­sök­ning­en görs ge­nom att lad­da upp en vi­deo med sång/ rap på www.nas­ta­ni­va.com. Näs­ta Ni­vå 2016, Sista an­sök­nings­dag - 14 mars. Mer in­for­ma­tion: www.nas­ta­ni­va.com.

FOTO: NICLAS BRUN­ZELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.