Fi­lo­so­fis­ka sa­long­er

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vi ses två ons­da­gar un­der vå­ren: 9 mars och 20 april kl 18. Väl­kom­na till vå­ra fi­lo­so­fis­ka sa­long­er i sam­ar­be­te med ABF! Kl 18.00. Om per­son­lig­het och kul­tu­rell iden­ti­tet. Sam­tals­le­da­re: Tobias Malm. Fri en­tré. Ing­en för­an­mä­lan. Varmt väl­kom­na! Plats: Hus­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.