FRI­HET 2016

Vi i Kista - - FAMILJ -

FRI­HET. Aza­di. Xo­riy­ad­da. Li­ber­té. Slo­bozé­nia. Free­dom.

BOKEN ”Fri­het 2016” in­ne­hål­ler 38 dik­ter och be­rät­tel­ser på 21 språk, samt fo­to­gra­fi­er av ele­ver på Rin­ke­by­sko­lan.

FÖR­FAT­TA­REN Gu­nil­la Lund­gren som skri­vit boken till­sam­mans med ele­ver­na har ge­nom­fört ett lik­na­na­de pro­jekt på sko­lan för 25 år se­dan.

FO­TO­GRA­FEN Per Englund har age­rat hand­le­da­re i fo­to­gra­fe­ring

MO­DERSMÅLS­LÄ­RA­RE, lä­ra­re och bib­li­o­te­ka­ri­er har al­la bi­dra­git med hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.