3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

ÖP­PET HUS

Varmt väl­kom­na på Öp­pet hus. För­e­ning­ar­na Fy­ren och Hjuls­ta So­ma­lis­ka för­äld­rar för­e­ning­en i sam­ar­be­te med Räd­da Bar­nen där Hjul­stas fram­tid står i fo­kus. När: 5 mars kl. 16–19. Var: Hi­dinge Bac­ke 16.

FI­LO­SO­FIS­KA SA­LONG­ER

Väl­kom­na till vå­ra fi­lo­so­fis­ka sa­long­er i sam­ar­be­te med ABF. Om per­son­lig­het och kul­tu­rell iden­ti­tet. Fri en­tré. Ing­en för­an­mä­lan. Varmt väl­kom­na! När: 9 mars kl. 18. Var: Hus­by bib­li­o­tek.

ALEXANDER MAH­MOUD

Väl­kom­men till ett bok­sam­tal med för­fat­ta­ren till ”Mel­lan rum­men”: Alexander Mah­moud. När: 13 mars kl. 13–14.30. Var: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.