14 år för mord på tor­get

Vi i Kista - - NYHETER -

En 42-årig man blev både kniv­sku­ren till döds och skju­ten på Rin­ke­by torg i slu­tet av au­gusti. De två mordå­ta­la­de män­nen, en 27-åring och en 38-åring, döms bå­da till fäng­el­se av Sol­na tings­rätt.

Men åkla­ga­ren har in­te fått ge­hör för sin lin­je att de age­ra­de i sam­för­stånd. 27-åring­en är den en­da som döms för mord till 14 års fäng­el­se. Han har hug­git off­ret med kniv tolv gång­er, varav två hugg var dö­dan­de. Man­nen har häv­dat att han in­te me­na­de att dö­da.

38-åring­en döms för grov miss­han­del och grovt vål­lan­de till kropps­ska­da till 3,5 års fäng­el­se. Förutom att han har skju­tit mor­doff­ret i be­nen, har ri­ko­schet­ter träf­fat och ska­dat fem för­bi­pas­se­ran­de på tor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.