M-po­li­ti­ker vill por­ta taf­sa­re

Vi i Kista - - NYHETER -

Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det An­na Kö­nig Jerl­myr (M) vill att de kom­mu­na­la bad­hu­sen ska kun­na por­ta per­so­ner som miss­tänks för sex­u­el­la ofre­dan­den.

Det ska räc­ka med att man blir på­kom­men för att bli por­tad.

”Det bör va­ra en av­se­värd pe­ri­od för att skic­ka sig­na­len att här ba­dar män och kvin­nor på li­ka vill­kor”, sä­ger hon till tid­ning­en Met­ro.

Hon är kri­tisk mot åt­gär­den att ha se­pa­ra­ta poo­ler, nå­got som in­förts på Eriks­dals­ba­det.

Sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er i sim­hal­lar har upp­märk­sam­mats i media den se­nas­te ti­den. Härom­vec­kan rap­por­te­ra­de po­li­sen om en hän­del­se i Hus­by sim­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.