In­brott i för­e­nings­lo­kal

Vi i Kista - - NYHETER -

Nat­ten till tis­da­gen för­ra vec­kan kon­tak­tas po­li­sen ef­ter att ett vitt­ne har sett två per­so­ner som ver­kar gö­ra in­brott i en för­e­nings­lo­kal i Tens­ta. Me­dan en av per­so­ner­na bry­ter med ett verk­tyg hål­ler den and­re vakt. När po­lis­pa­trul­len kom­mer till plat­sen spring­er gär­nings­män­nen från plat­sen i rikt­ning mot Ri­singe­plan. På plats kan po­li­sen kon­sta­te­ra att ett in­brott har skett och att tju­var­na för­sökt bry­ta upp ett kas­sa­skåp ut­an att lyc­kas. Det är än­nu in­te klart om nå­got stu­lits från lo­ka­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.