Fi­nal Four i RM för BK Jär­va

Vi i Kista - - SPORT -

Det går bra för tje­jer­na BK Jär­vas F15. De har näm­li­gen gått he­la vägen till Fi­nal Four i RM. Den gång­na hel­gen spe­la­des den fjär­de om­gång­en i Riks­mäs­ter­ska­pen i bas­ket för 15- och 16-åring­ar. Tje­jer­na i F15-la­get spe­la­de si­na mat­cher i Spång­a­hal­len.

Det blev för­lust mot Al­vik men man vann mot både Norr­kö­ping Dolp­hins och Sol­na Bas­ket. Tack va­re de två seg­rar­na kom­mer man nu att bör­ja med att spe­la se­mi­fi­nal. Mat­cher­na spe­las 8-10 april i Hus­kvar­na och för mot­stån­det i se­mi­fi­na­len kom­mer Skuru att stå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.