Tuff för­lust för Akro­pol

Vi i Kista - - SPORT -

BAS­KET. Trots rik­tigt bra spel blev det för­lust mot Vis­by för Akro­pols da­mer. Tje­jer­na var in­led­nings­vis myc­ket pig­ga och slet hårt i för­sva­ret. Det re­sul­te­ra­de i en ti­dig led­ning. La­gets fo­kus låg på att ploc­ka bort Vis­bys sto­ra spe­la­re och att in­te släp­pa of­fen­si­va re­tu­rer. Förs­ta pe­ri­o­den tog Akro­pol hem 15-8. Vis­by job­ba­de sig tillbaka och i den and­ra pe­ri­o­den sat­te de he­la 29 po­äng.

La­gen följ­des se­dan åt men i slu­tet av den tred­je pe­ri­o­den ryck­te Vis­by ifrån. Trots bra spel kun­de Akro­pol in­te stå upp mot ett starkt Vis­by. Slut­siff­ror­na skrevs till 51-68. Den 5 mars mö­ter man Frys­hu­set bas­ket hem­ma i Rin­ke­by Ung­do­mens Hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.