Tre he­ta, tro­pis­ka tren­der

AR­BE­TA FRAM ETT FÄRGSCHEMA

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Ett tro­piskt färgschema kan i prin­cip in­ne­hål­la vil­ka ku­lö­rer som helst. För en mer na­tur­lig och spar­sma­kad stil kan du sat­sa på ne­utra­la fär­ger som brunt, bei­ge, el­fen­ben, blågrönt och när­lig­gan­de. An­vänd ny­an­ser som du hit­tar på en so­lig strand el­ler ef­ter­här­ma den brän­da öken­san­den. Om du dä­re­mot le­tar ef­ter en mer ur­ban stil med he­ta to­ner av liv och ljud kan star­ka ac­cent­fär­ger i grönt, blått, ro­sa, li­la och gult pas­sa fint. Vå­ga an­vän­da star­ka ku­lö­rer.

FOTO: IKEA

FOTO: ALCRO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.