3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJKISTA -

FÖR­FAT­TAR­SAM­TAL

För­fat­tar­sam­tal med Athe­na Far­rok­hzad. Kväl­len in­leds med dra­ma­ti­se­rad läs­ning. Ge­stalt­ning­en görs av skå­de­spe­la­ren Ru­ben Lo­pez. När: 15 mars kl. 19–20. Var: Kis­ta bib­li­o­tek.

DI­GI­TA­LA FÖRS­TA HJÄL­PEN

Du kan få hjälp på både so­ma­lis­ka och ara­bis­ka! Drop-in, ing­en för­an­mä­lan. Vi på Tens­ta bib­li­o­tek hjäl­per dig med IT-frå­gor på tors­da­gar. När: 17 mars kl. 15–16. Var: Tens­ta bib­li­o­tek.

KON­SERT

Kon­sert­se­rie med Kul­tur­sko­lan Stock­holm – nu dags för en pi­a­no-, gi­tarr- och cel­lo­kon­sert. När: 19 mars kl. 14–15.30. Var: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.