Alexander Mah­moud be­sö­ker Rin­ke­by bib­li­o­teks bokcirkel

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Väl­kom­men till ett bok­sam­tal till­sam­mans med för­fat­ta­ren Alexander Mah­moud. Rin­ke­by bib­li­o­teks bokcirkel får ce­le­bert be­sök från ing­en mind­re än för­fat­ta­ren till boken ”Mel­lan rum­men” – Alexander Mah­moud. Har du frå­gor om bok­cir­keln? Kon­tak­ta ingrid.ka­rin.jo­hans­son@stock­holm.se. Ing­en för­an­mä­lan. Väl­kom­na! Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek. Tid: 13.00–14.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.