VECKANS NAMN, 16 MARS: GIL­BERT

Vi i Kista - - FAMILJ -

Mans­nam­net Gil­bert är av tyskt ur­sprung och bil­dat av or­den för löf­te och ljus. De fles­ta som he­ter Gil­bert är föd­da mel­lan 1925 och 1945. Se­dan mit­ten på 1990-ta­let får cir­ka fem poj­kar nam­net som till­tals­namn var­je år. An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge: 2 014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.