FÖD­DA

Vi i Kista - - FAMILJ - Foto: Stu­dio12 Jesper Lund­berg

Värl­dens sö­tas­te Erik kom till oss 13 sep­tem­ber 2015.

Mam­ma Mo­may och pap­pa To­mas älskar dig mest av allt i he­la värl­den! Den 1 feb­ru­a­ri 2016 kom änt­li­gen vår lil­la sol­strå­le El­la till värl­den. Tre blev fy­ra! Sto­re­bror No­ah, mam­ma Na­di­ne och pap­pa Jacob älskar dig! Väl­kom­men till värl­den fi­nas­te Bel­le som föd­des 2016-02-19. Grattis till mam­ma Sa­ra och pap­pa Niklas som är världs­bäst på att äls­ka dig!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.