MER Eld­fes­ten

Vi i Kista - - FAMILJ -

ELD­FES­TEN är en tra­di­tion i främst Iran, Af­gha­nis­tan och Kur­dis­tan och fi­ras kväl­len fö­re det per­sis­ka ny­å­ret – på vår­dag­jäm­ning­en. Då sam­las man, dan­sar, sjung­er och hop­par över små el­dar.

DET är en folk­lig ic­ke-re­li­giös hög­tid som har fi­rats bland många oli­ka folk­slag un­der näs­tan 4 000 år, trots för­bud i vis­sa län­der. På per­sis­ka he­ter hög­ti­den Cha­hars­han­beh So­o­ri och fi­ras all­tid tis­da­gen när­mast fö­re det irans­ka ny­å­ret, Nou­roz, som i sin tur in­fal­ler på vår­dag­jäm­ning­en.

I ÅR fi­ras Eld­fes­ten den 15 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.